Pre SCAR® (23.00 AZN ədv daxil)

Sertifikat nömrəsi:

AZ-20011636/ID-Q-220005

Təsiredici maddələr:

L-KARNİTİN 300q

KOENZİM Q10 10mq

VİTAMİN B12 5mkq

(Tərkib haqqında melumat almaq üçün, üstünə basaraq keçid edə bilərsiniz!)

Köməkçi maddələr: Kalium sorbat, Sukraloza, İonsuzlaşdırılmış su ,Portagal dadlandırıcısı.

Əks göstərişlər:Preparatın tərkib kompanentlərinə qarşı həssaslığın olması.
İstifadə qaydası və dozalanması:
Su ilə qarışdırılıb və ya birbaşa ağızdan daxilə qəbul olur.

4-14 yaş 5ml -1 dəfə.

14 yaş yuxarı 10 ml -1 dəfə.

4 yaşdan aşağı uşaqlara yalnız həkim məsləhətilə!

Əlavə təhsilləri: Tərkibindəki kompanentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq halları.

Xüsusi ehtiyat tədbirləri: Hamiləlik ve laktasiya dövründə ve həmçinin dərman istifadəsi zamam həkimlə məsləhətləşin.

Saxlanma şəraiti: 25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.
Dozalanma həkim məsləhəti ilə korreksiya oluna bilər.
Buraxılış forması: 200 ml sirop

İstehsalçı:Aktif Farma/Türkiyə

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi hormonal deyil!

Active ingredients:

L-CARNITIN300mg
COENZYM Q1010mg
VITAMIN B12 5 mkg

(To get information about the content, you can click on the link!)

Contraindications: Hypersensitivity to the components of the medicine

Special precautions: Consult a doctor during pregnancy and lactation, as well as during drug use.

How to use and dosage:
It is mixed with water or taken directly into the mouth. 4-14 years 5ml -1 times, 14 years 10ml
For children under 4 years of age only on the advice of a doctor

Dosage can be adjusted on the advice of a doctor.

Storage conditions: store at a temperature not exceeding 25°C, in a dry place out of reach of children.

Form of release: 200 ml of syrup.

Manufacturer: Aktif Farma / Turkey

Food supplement with biological activity is not hormonal!

Активные ингредиенты:

L-КАРНИТИН — 300 г

КОЭНЗИМ Q10 –10 мг

ВИТАМИН B12 –5 мкг

(Вы можете нажать на ссылку, чтобы получить информацию о товарах!)

Вспомогательные вещества: Сорбат калия, Сукралоза, Деионизированная вода, Португальский подсластитель.

Противопоказания: Чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозировка:
Его смешивают с водой или принимают непосредственно перорально.

4-14 лет 5мл – 1 раз.

Старше 14 лет по 10 мл – 1 раз.

Детям до 4 лет только по рекомендации врача!

Дополнительные исследования: Случаи повышенной чувствительности к любому из компонентов.

Особые меры предосторожности: Проконсультируйтесь с врачом во время беременности и лактации, а также во время применения препарата.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°С, в сухом и недоступном для детей месте.
Дозировка может быть скорректирована по рекомендации врача.
Форма выпуска: 200 мл сиропа.

Производитель: Aktif Farma/Турция.

Пищевая добавка с биологической активностью не является гормональной!