Slimwake® (59.00 AZN ədv daxil)

Sertifikat nömrəsi:

AZ-20011636/ID-Q-240002

Tərkibi : (hər 1 kapsulda)

Təsiredici maddələr:

Linol turşusu –70 mq

Xrom/Chromium –100 mkq

Yaşıl qəhvə toxumlarının ekstraktı –50 mq

Gavalı meyvəsinin ekstraktı –30 mq

Dərman zəncəfili köklərinin ekstraktı –30 mq

Bosvelliya serrata qətranının ekstraktı –50 mq

Guarana toxumlarının ekstraktı –30 mq

Kamboca qarsiniyası meyvə,qabıq və yarpaqlarının ekstraktı–25 mq

Seylon darçın ağacı qabığının ekstraktı –30 mq

(Maddələr haqqında melumat almaq üçün, üstünə basaraq keçid edə bilərsiniz!)

Köməkçi maddələr:Silikon dioksid, Jelatin , Maqnezium stearat , Maltodekstrin .

İstifadəsinə dair tövsiyyələr: Çəkini tənzimləmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ.

İstifadə qaydası və dozası: Böyüklər 1 kapsul gündə 1 dəfə .

Əlavə təsirləri: Preparatın tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq halları.

Əks göstərişləri: Məhsulun tərkibindəki hər hansı komponentinə qarşı həssaslıq.

Xüsusi ehtiyat tədbirləri: Tövsiyə olunan sutkalıq dozanı keçməyin. BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir.Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. Hamiləlik və laktasiya dövründə,xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin.

Yararlılıq müddəti:3 il.

Saxlanma şəraiti: 25ºC-dən yüksək olmayan temperaturda,quru,işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır!

Buraxılış forması: N30 kapsul, şüşə flakonda,karton qutu qablaşdırmada.

İstehsalçı: Aktif Farma” Şerifali Mah. Barbaros Cad. No:61/2

Ümraniye – İstanbul

Rəsmi distributor:İETK MMC

Dərman vasitəsi deyildir! BFMQƏ-dir!

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi hormonal deyil!

Instructions for the use of a food supplement with biological activity

Ingredients (per 1 capsule)

Active substances:

Linoleic acid –70 mg

Chromium (as Chromium picolinate) — 100 mkg

Coffea Arabica seed extract –50 mg

Prunus domestica fruit extract –30 mg

Zingiber officinale root extract –30 mg

Boswellia serrata gum extract –50 mg

Paulliniae cupanae/Guarana seed extract –30 mg

Garcinia cambogia fruit, bark, leaf extract — 25 mg

Cinnamomum zeylanicum bark extract –30 mg

Auxiliary substances: Silicon dioxide, Gelatin, magnesium stearate, maltodextrin.

Recommendations for use: Food supplements with biological activity recommended for weight control.

Usage and dosage: Adults 1 capsule 1 time a day.

Side effects: Cases of hypersensitivity to any of the components of the preparation.

Contraindications: Hypersensitivity to any component of the product.

Special precautions: Do not exceed the recommended daily dose. Food supplements with biological activity do not replace normal nutrition. They cannot be used for the purpose of treating diseases. Consult a doctor during pregnancy and lactation, illness or medication use.

Shelf life: 3 years.

Storage conditions: should be stored at a temperature not higher than 25°C, in a dry place, protected from light and out of the reach of children!

Release form: N30 capsules, in a glass vial, in a cardboard box.

Manufacturer: “Active Farmay Sherifali Mah. Barbaros Cad. No: 61/2

Umraniye – Istanbul

Official distributor: IETK LLC

It is not a medicine! It is food supplement with biological activity!

Food supplement with biological activity is not hormonal

Ингредиенты: (на 1 капсулу)

Активные ингредиенты:

Линолевая кислота –70 мг

Хром – 100 мкг

Экстракт зерен зеленого кофе — 50 мг.

Экстракт плодов сливы — 30 мг

Экстракт корня имбиря лекарственного — 30 мг

Экстракт смолы босвеллии пильчатой ​​- 50 мг

Экстракт семян гуараны — 30 мг

Экстракт плодов, коры и листьев гарцинии камбоджийской — 25 мг.

Экстракт коры цейлонской корицы — 30 мг

(Вы можете нажать на ссылку, чтобы получить информацию о товарах!)

Вспомогательные вещества: Диоксид кремния, Желатин, Стеарат магния, Мальтодекстрин.

Рекомендации по применению: БФМГА рекомендуется для контроля веса.

Способ применения и дозировка: Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день.

Побочные действия: Случаи повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к любому компоненту продукта.

Особые меры предосторожности: Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. БФМГА не заменяет нормальное питание и не может быть использован для лечения заболеваний. Проконсультируйтесь с врачом во время беременности и лактации, заболеваний или приема лекарств.

Срок годности: 3 года.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°С, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте!

Форма выпуска: капсулы N30, в стеклянном флаконе, в картонной коробке.

Производитель: «Актиф Фарма» Шерифали Мах. Барбарос Кад. №: 61/2

Стамбул

Официальный дистрибьютор: ООО «ИЭТК».

Это не лекарство! Это БФМКА!

Пищевая добавка с биологической активностью не является гормональной!