TAHAFIL® (23.00 AZN ədv daxil)

Sertifikat nömrəsi:

AZ-20011636/ID-Q-220004

1 tabletin tərkibi:
Qayt125 mq
Bacopa Monnieri150 mq
Magnesium 100 mq
Vitamin B6 2 mq

(Tərkib haqqında melumat almaq üçün, üstünə basaraq keçid edə bilərsiniz!)

Köməkçi maddələr: Mikrokristallik selüloza , Polivinilpirolidon , Maqnezium stearat.

İstifadə qaydası və dozalanması:
14 yaşdan yuxarı 1 tabletdən gündə 1 dəfə
14 yaşdan aşağı yalnız həkim məsləhətilə!
(Dozalanma həkim məsləhəti ilə korreksiya oluna bilər)

Əlavə təhsirləri: Tərkibindəki inqrediyentlərdən hər hansı birinə qarşı fərdi həssaslıq

Əks göstərişləri: Məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentinə qarşı həssaslıq.

Xüsusi ehtiyat tədbirləri: Tövsiyə olunan sutkalıq dozanı keçməyin.BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir.Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz.Hamiləlik və laktasiya dövründə,xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin

Yararlılıq müddəti: 3 il.

Saxlanma şəraiti: 25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.

Buraxılış forması:TAHAFİL №30 tablet.

İstehsalçı:Aktiv Farma, Türkiyə

Dərman vasitəsi deyildir! BFMQƏ-dir!

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi hormonal deyil!

Contents of 1 tablet:

Gait –125 mg

Bacopa Monnieri–150 mg

Magnesium –100 mg

Vitamin B6 –2 mg

(You can click on the link to get information about the content!)

Auxiliary substances: Microcrystalline cellulose (Microcrystalline cellulose), polyvinylpyrrolidone (Polyvinylpyrrolidone), magnesium stearate (Magnesium stearate)

Recommendations for use: Food supplements with biological activity recommended for weight control.

Usage and dosage: Adults 1 capsule 1 time a day.
Under the age of 14 only on the advice of a doctor!

Side effects: Cases of hypersensitivity to any of the components of the preparation.

Contraindications: Hypersensitivity to any component of the product.

Special precautions: Do not exceed the recommended daily dose. Food supplements with biological activity do not replace normal nutrition. They cannot be used for the purpose of treating diseases. Consult a doctor during pregnancy and lactation, illness or medication use.

Shelf life: 3 years.

Storage conditions: should be stored at a temperature not higher than 25°C, in a dry place, protected from light and out of the reach of children!

Release form: N30 capsules, in a glass vial, in a cardboard box.

Manufacturer:

“Active Farmay Sherifali Mah. Barbaros Cad. No: 61/2

Umraniye – Istanbul

Official distributor: IETK LLC

It is not a medicine! It is food supplement with biological activity!

Food supplement with biological activity is not hormonal

Содержимое 1 таблетки:
Возврат — 125 мг.
Бакопа Моньери — 150 мг
Магний — 100 мг
Витамин В6 – 2 мг

(Вы можете нажать на ссылку, чтобы получить информацию о товарах!)

Вспомогательные вещества: Целлюлоза микрокристаллическая, Поливинилпирролидон, Стеарат магния.

Способ применения и дозировка: по 1 таблетке 1 раз в день людям старше 14 лет.
До 14 лет только по рекомендации врача!

(Дозировка может быть скорректирована по рекомендации врача)

Дополнительные эффекты: индивидуальная чувствительность к любому из ингредиентов.

Противопоказания: Чувствительность к любому компоненту продукта.

Особые меры предосторожности: Не превышать рекомендуемую суточную дозу.БФМГА не заменяет нормальное питание.Не может быть использован для лечения заболеваний.Проконсультируйтесь с врачом во время беременности и кормления грудью, во время болезни или употребления наркотиков.

Срок годности: 3 года.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°С, в сухом и недоступном для детей месте.

Форма выпуска: ТАХАФИЛ №30 таблетки.

Производитель: Актив Фарма, Турция.

Это не лекарство! Это БФМКА!

Пищевая добавка с биологической активностью не является гормональной!