SELAMİN B8® (23.00 AZN VAT included)

Certificate number:

AZ-20011636/ID-Q-220002

Tərkibi: 1ml-da (20 damcı)

L-karnitin  60 mg

L-Metionin  2 mg

Inozitol B8  50 mg

L-Fenilalanin 1,3 mq

L-Arginin 1,3 mg

L-Triptofan –0,9 mg

L-Leysin 4 mg

L-Valin 4 mq

L-Histidin 1,1 mg

L-Glütamin 2 mg

L-Lizin 4 mq

Selen  –25 mkg

L-Treonin1 mg

(Tərkib haqqında melumat almaq üçün, üstünə basaraq keçid edə bilərsiniz!)

Köməkçi maddələr: Təmizlənmiş su ,Kalium sorbat ,Sukraloza , Portağal dadlandırıcısı .

Əlavə təhsirləri: Tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq halları.

Xüsusi ehtiyat tədbirləri: Hamiləlik ve laktasiya dövründə ve həmçinin derman istifadəsi zamam həkimlə məsləhətləşin.

Qəbul qaydası:

4-14 yaş 20 damcı (1 ml) gündə 1 dəfə

14 yaşdan yuxan 40 damcı(2 ml) gündə 1-2 dəfə

4 yaşdan aşağı uşaqlara yalnız həkim məsləhətilə!

Dozalanma həkim məsləhəti ilə korreksiya oluna bilər.

Preparat damcı şəklində və ya az miqdarda su ilə qarışdırılaraq daxilə qəbul olunur.

Saxlanma şəraiti: 25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.

Buraxılış forması: 50 ml damcı.

İstehsalçı: Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti Türkiyə,Şerifali mah,Beyit sok,No 26,Ümraniye- İstanbul.

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi hormonal deyil!

Directions: 1ml (20 drops)

L-carnitine –60 mg

L-Methionine –2 mg

Inositol B8 –50mg

L-Phenylalanine –1.3 mq

L-Arginine –1.3 mg

L-Tryptophan –0.9 mg

L-Leysin –4 mg

L-Valine –4 mq

L-Histidine –1.1 mg

L-Glutamine –2 mg

L-Lysine –4 mq

Selene  –25 mkg

L-Threonine –1 mg

(To get information about the content, you can click on the link!)

Combining ingredients: Purified water, calcium sorbate (Potassium sorbate), sucralose, orange flavor.

Special note: Shake well before use.
Contraindications: Sensitivity to any of the components

Special precautions: Consult a doctor during pregnancy and lactation, as well as during drug use.

Use rules:
4-14 years 20 drops (1 ml) once a day 40 drops

over 2 years (2 ml) 1-2 times a day Dosage can be adjusted on the advice of a doctor.
For children under 4 years of age only on the advice of a doctor!

The drug is taken orally in the form of drops or mixed with a small amount of water.

Form release: 50 ml drops

Storage conditions: store at a temperature not exceeding 25°C, in a dry place out of reach of children.

Producer: Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti Türkiyə,Şerifali mah,Beyit sok,No 26,Ümraniye- İstanbul.

Food supplement with biological activity is not hormonal

Содержимое: 1 мл (20 капель)

L-карнитин – 60 мг

L-метионин – 2 мг

Инозитол В8 – 50 мг

L-фенилаланин — 1,3 мг

L-аргинин — 1,3 мг

L-триптофан –0,9 мг

L-лейцин — 4 мг

L-валин — 4 мг

L-гистидин — 1,1 мг

L-глютамин — 2 мг

L-лизин — 4 мг

Селен – 25 мкг

L-треонин — 1 мг

(Вы можете нажать на ссылку, чтобы получить информацию о товарах!)

Вспомогательные вещества: вода очищенная, сорбат калия, сукралоза, подсластитель апельсиновый.

Дополнительные эффекты: Случаи повышенной чувствительности к любому из компонентов.

Особые меры предосторожности: Проконсультируйтесь с врачом во время беременности и лактации, а также во время применения препарата.

Процедура приема:

4-14 лет по 20 капель (1 мл) 1 раз в день.

По 40 капель (2 мл) 1-2 раза в день с 14 лет.

Детям до 4 лет только по рекомендации врача!

Дозировка может быть скорректирована по рекомендации врача.

Препарат принимают в виде капель или смешивают с небольшим количеством воды.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°С, в сухом и недоступном для детей месте.

Форма выпуска: капли по 50 мл.

Производитель: Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Shti Турция, Шерифали мах, Бейит Сок, № 26, Умрание- Стамбул.

Пищевая добавка с биологической активностью не является гормональной!