MEMO DAY® (23.00 AZN ədv daxil)

Sertifikat nömrəsi:

AZ-20011636/ID-Q-210003

Tərkibi (bir kapsulun tərkibində)

Təsiredici maddələr:

Soya toxumlarının ekstraktı 100 mg

Adi dazıotu otunun quru ekstraktı 100 mg

Maqnezium oksid 200 mg

Dərman pişikotu köklərinin quru ekstraktı — 50 mg

Dərman limonotu yarpaqlarının quru ekstraktı –50 mg

(Maddələr haqqında melumat almaq üçün, üstünə basaraq keçid edə bilərsiniz!)

Köməkçi maddələr:Maltodekstrin, Maqnezium stearat, Jelatin kapsul.

İstifadə qaydası va dozası:

Böyüklərə gündə 1-2 kapsula yemək zamanı tövsiyə olunur.

Dozalanma həkim məsləhəti ilə korreksiya oluna bilər.

Əlavə təhsirləri: Tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq halları.

Xüsusi ehtiyat tədbirləri: Hamiləlik ve laktasiya dövründə ve həmçinin dərman istifadəsi zaman həkimlə məsləhətləşin.

Əks göstərişlər: Məhsulun hər hansı bir komponentinə qarşı fərdi həssaslıq.

Saxlanma şəraiti: 25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.

Buraxılış forması: 30 jelatin kapsul.

İstehsalçı: Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti Türkiyə,Şerifali mah,Beyit sok,No 26,Ümraniye- İstanbul.

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi hormonal deyil!

Ingredients (In one capsule)

Active ingredients:

Soybean seed extract –100 mg

Hypericum perforatum herbal dry extract –100 mg

Magnesium oxide –200 mg

Dry extract of medicinal catnip roots (Valeriana officinales root dry extract) –50 mg

Dry extract of medicinal lemon leaves (Melissa officinales leaves dry extract) –50 mg

Auxiliary substances:Maltodextrin, Magnesium stearate, Gelatin capsule.

Adults are recommended to take 1-2 capsules per day during meals.

The dosage can be adjusted with the doctor’s advice.

Contraindications: Individual sensitivity to any component of the product.

Special precautions: Consult a doctor during pregnancy and lactation, as well as during drug use.

Release form: 30 gelatin capsules

Storage conditions: store at a temperature not exceeding 25°C, in a dry place out of reach of children.

Producer: Aktif Farma Kimya Tic.Ltd.Şti Türkiyə,Şerifali mah,Beyit sok,No 26,Ümraniye- İstanbul.

Food supplement with biological activity is not hormonal

Ингредиенты (в одной капсуле)

Активные ингредиенты:

Экстракт сои — 100 мг

Сухой экстракт дикой травы обыкновенной — 100 мг.

Оксид магния — 200 мг

Сухой экстракт корней котовника лекарственного — 50 мг.

Сухой экстракт листьев лекарственного лемонграсса — 50 мг

(Вы можете нажать на ссылку, чтобы получить информацию о товарах!)


Вспомогательные вещества: мальтодекстрин, магния стеарат, желатиновая капсула.

Способ применения и дозировка:

Взрослым рекомендуется принимать по 1-2 капсулы в день во время еды.

Дозировка может быть скорректирована по рекомендации врача.

Дополнительные эффекты: Случаи повышенной чувствительности к любому из компонентов.

Особые меры предосторожности: Проконсультируйтесь с врачом во время беременности и лактации, а также во время применения препарата.

Противопоказания: Индивидуальная чувствительность к любому компоненту препарата.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°С, в сухом и недоступном для детей месте.

Форма выпуска: 30 желатиновых капсул.

Производитель: Aktif Farma Kimya Tic.Ltd. Shti Турция, Шерифали мах, Бейит Сок, № 26, Умрание- Стамбул.

Пищевая добавка с биологической активностью не является гормональной!