Pre Contra Flu® (15.00 AZN ədv daxil)

Sertifikat nömrəsi:

AZ-20011636/ID-Q-230003

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsinin istifadəsinə dair təlimat.

Tərkibi: (Hər 2 saşedə)
Təsiredici maddələr:

Sarımsaq ekstraktı, standartlaşdırılmış ve qoxusuzlaşdınlmış 144 mq

Allisin (Allicyna) –0,72 mq

Vitamin C  –80 mq

Sink  –20 mq

Selen  –50 mkq

(Tərkib haqqında melumat almaq üçün, üstünə basaraq keçid edə bilərsiniz!)

Köməkçi maddələr: Moruq dadlandırıcısı, Çiyələk dadlandırıcısı, Sukraloza, Qırmızı giləmeyvə tozu, Silikon dioksid, Maltodekstrin, Sitrat turşusu, Sorbitol, Alma turşusu.

İstifadəsinə dair tövsiyələr: İmmun sistemi gücləndirən vitamin və mikroelementlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ.
İstifadə qaydası və dozalanması:
Böyüklərə 1 saşe gündə bir dəfə 100 ml isti suda həll edilərək qəbul edilir.
18 yaşdan aşağı yalnız həkim məsləhətilə!

Dozalanmanı həkim məsləhəti ilə tənzimləmək olar.

Əks göstərişlər: Məhsulun hər hansı bir komponentinə qarşı fərdi həssashq.

Əlavə təhsilləri: Tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq halları.

Xüsusi ehtiyat tədbirləri: Hamiləlik ve laktasiya dövründə ve həmçinin dərman istifadəsi zamam həkimlə məsləhətləşin.

Saxlanma şəraiti: Sərin ve quru yerdə, birbaşa düşən gün şüalarından qorunmaqla , 25°C-dən aşağı temperaturda saxlanılmalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.

Yararlılıq müddəti: 3 il.

Buraxılış forması: Hər birində 5 q toz olmaqla 15 saşe.

İstehsalçı:“Aktif Farma” ŞerifAli Mah. Barbaros ad. No:61/2 Ümraniye – İstanbul

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi hormonal deyil.

Instructions for use of biologically active food supplements
Effective ingredients:

Garlic extract, standardized and deodorized (Allium sativum) –144 mg
Allicin (Allicyna) –0.72 mg
Vitamin C (L -Ascorbic Acid) –80 mg
Zinc (Zinc Citrate) –20 mg
Selenium (Sodium Selenite) –50 mcq

(You can click on the link to get information about the content!)

Excipients:
Raspberry flavor, strawberry flavor, sucralose, red berry powder, silicon dioxide, maltodextrin, citric acid, sorbitol, malic acid.
It is a biologically active food supplement made from natural remedies for weakened immunity and flu. Vitamin C and Zinc regulate the normal functioning of the immune system. Sanli extract (Allium sativum L) contains biologically active substances such as allicin, ailin, has antibacterial and antioxidant effects. The garlic extract used in Contra flu is deodorized.
– Vitamin C strengthens the immune system. Eliminates fatigue & weakness Protects cells from biological oxidation
– Zinc regulates the normal function of the immune system, is involved in protein and carbohydrate metabolism.
– Selenium – various liposaccharides in the human body play an important role in the activity of proteins and enzymes. It has a strong antioxidant effect. Increases the body’s resistance to adverse environmental conditions, prevents infection with a number of diseases. Selenium is essential for the activity of the heart muscle and blood vessels.

Recommendations for use: BFMQA, recommended as an additional source of vitamins and trace elements that strengthen the immune system.
How to use and dosage:
Adults take 1 sachet dissolved in 100 ml of warm water once a day.
Under the age of 18 only on the advice of a doctor!

Dosage can be adjusted on the advice of a doctor.

Contraindications: Individual sensitivity to any component of the product.

Special precautions: Do not exceed the recommended daily dose. BFMQA is not a substitute for a normal diet. It cannot be used for the treatment of diseases. Consult a doctor during pregnancy and lactation, as well as when using the drug.

Storage conditions: Store in a cool, dry place, protected from direct sunlight, at a temperature below 25 ° C. Keep out of reach of children.

Shelf life: 3 years.

Form of release: 15 sachets with 5 powders in each.
Producer: “Aktif Farma” ŞerifAli Mah. Barbaros ad. No:61/2 Ümraniye – İstanbul

Food supplement with biological activity is not hormonal!

Инструкция по применению пищевой добавки с биологической активностью.

Содержимое: (в каждом 2 пакетика)
Активные ингредиенты:

Экстракт чеснока стандартизированный и дезодорированный – 144 мг

Аллицин  – 0,72 мг

Витамин С – 80 мг

Цинк – 20 мг

Селен – 50 мкг

(Вы можете нажать на ссылку, чтобы получить информацию о товарах!)

Вспомогательные ингредиенты: подсластитель малиновый, подсластитель клубничный, сукралоза, порошок красной ягоды, диоксид кремния, мальтодекстрин, лимонная кислота, сорбитол, яблочная кислота.

Рекомендации по применению: БФМГА рекомендуется как дополнительный источник витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет.
Способ применения и дозировка:
Взрослым принимать по 1 пакетику, растворенному в 100 мл теплой воды, один раз в день.
До 18 лет только по рекомендации врача!

Дозировка может быть скорректирована по рекомендации врача.

Противопоказания: Индивидуальная чувствительность к любому компоненту препарата.

Дополнительные исследования: Случаи повышенной чувствительности к любому из компонентов.

Особые меры предосторожности: Проконсультируйтесь с врачом во время беременности и лактации, а также во время применения препарата.

Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре не выше 25°С. Его следует хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Форма выпуска: 15 пакетиков по 5 г порошка каждый.

Производитель: «Актиф Фарма» ШерифАли Мах. Имя Барбарос. №: 61/2 Умрание, Стамбул.

Пищевая добавка с биологической активностью не является гормональной.