Pre Vita® (23.00 AZN ədv daxil)

Sertifikat nömrəsi:

AZ-20011636/ID-Q-24001

Tərkibi: (hər 10 ml-də):

Təsiredici maddələr:

Vitamin A –400 mkq

Vitamin B1 –0.8 mq

Vitamin B2 –0,9 mq

Vitamin B3 –10 mq

Vitamin B5 –4 mq

Vitamin B6 –0,5 mq

Vitamin B12 –1.5 mkq

Vitamin C –70 mq

Vitamin D3 –10 mkq

Vitamin E –8 mq

Vitamin K1 –20 mkq

Vitamin B7 –15 mkq

Sink –5 mq

Yod –75 mkq

Vitamin B9 –300 mkq

Xrom –80 mkq

Manqan –1 mq

Molibden –75 mkq

Selen –45 mkq

(Tərkib haqqında melumat almaq üçün, üstünə basaraq keçid edə bilərsiniz!)

Köməkçi maddələr: İonsuzlaşdırılmış su, Qliserol ,Portağal ətirləndiricisi , Ksantan qətranı , Kalium sorbat ,Natrium benzoat , Sukraloza.

İstifadəsinə dair tövsiyyələr: Vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ

İstifadə qaydası və dozası: 4-10 yaş 5 ml gündə 1 dəfə,10 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün 10 ml gündə 1 dəfə.
4 yaşdan aşağı uşaqlara yalnız həkim məsləhətilə!

Əlavə təsirlər: Tərkibindəki inqrediyentlərdən hər hansı birinə qarşı fərdi həssaslıq.

Əks göstərişləri: Məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentinə qarşı həssaslıq.

Xüsusi ehtiyat tədbirləri: Tövsiyə olunan sutkalıq dozanı keçməyin.BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir.Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz.Hamiləlik və laktasiya dövründə,xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin.

Yararlılıq müddəti: 3 il.

Saxlanma şəraiti: 25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.

Buraxılış forması: 250 ml daxilə qəbul üçün məhlul, şüşə flakonda, karton qutu qablaşmada.

İstehsalçı: REFORM PHARMA İLAÇ KİMYA GIDA KOZMETİK TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şerifali Mahallesi Beyit Sokak No:26/1

Ürmaniye/İstanbul/Türkiye

Rəsmi distributor:İETK MMC

Dərman vasitəsi deyildir! BFMQƏ-dir!

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi hormonal deyil!

Composition: (per 10 ml):

Active substances:

VitaminA (Retinyl palmitate)–400 mcg

Vitamin B1 (as Thiamine hydrochloride)–0.8 mg

Vitamin B2 (as Riboflavin 5 phosphate)–0.9 mg

Vitamin B3 (as Nicotinamide)–10 mg

Vitamin B5 (as Calcium D-pantothenate)–4 mg

Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride)–0.5 mg

Vitamin B12 (as Cyanocobalamine)–1.5 mcg

Vitamin C (as L-Ascorbic acid)–70 mg

Vitamin D3 (Cholecalciferol)–10 mcg

Vitamin E (as D-Alpha tocopheryl acetate)–8 mg

Vitamin K1 (as Phylloquinone)–20 mcg

Vitamin B7 (as D-biotin)–15 mcg

Zinc (as Zinc sulphate 13.72 mg)–5 mg

Iodine (as Potassium iodate 130 mcg)–75 mcg

Vitamin B9 (as Pteroylglutamic acid / Folic acid)–300 mcg

Chromium (as Chromium picolinate 644 mcg)–80 mcg

Manganese (Manganase sulphate monohydrate 3.1 mg)–1 mg

Molybdenum (Sodium molybdate 161 mcg)–75 mcg

Selenium (Sodium selenite 99 mcg) –45 mcg

(To get information about the content, you can click on the link!)

Auxiliary substances: deionized water, glycerol, orange aroma, xanthan gum, potassium sorbate, sodium benzoate, sucralose.

Recommendations for use: Bioactive food supplement recommended as an additional source of vitamins and minerals

Instructions for use and dosage: 4-10 years old 5 ml once a day, for children over 10 years old and adults 10 ml once a day.
For children under 4 years of age only on the advice of a doctor

Side effects: Individual sensitivity to any of the ingredients

Contraindications: Sensitivity to any component of the product.

Special precautions: Do not exceed the recommended daily dose. Food Supplement with Biological Activity does not replace normal nutrition. It cannot be used for the purpose of treating diseases. During pregnancy and lactation, during illness or drug use, consult a doctor.

Shelf life: 3 years.

Storage conditions: store at a temperature not exceeding 25°C, in a dry place out of reach of children.

Release form: solution for internal use, 250 ml, in a glass bottle, in a cardboard box.

Manufacturer: REFORM PHARMA MEDICINAL CHEMISTRY FOOD COSMETIC TRADE INDUSTRY ANONYMOUS COMPANY

Sherifali block, Beyit str. No.: 26/1

Umraniye/Istanbul/Turkey

Official distributor: IETK LLC.

It is not a medicine! It is a Food Supplement with Biological Activity!

Food supplement with biological activity is not hormonal

Ингредиенты: (на 10 мл):
Активные ингредиенты:

Витамин А — 400 мкг

Витамин B1 –0,8 мг

Витамин B2 –0,9 мг

Витамин B3 — 10 мг

Витамин B5 — 4 мг

Витамин B6 –0,5 мг

Витамин B12 — 1,5 мкг

Витамин С — 70 мг

Витамин Д3 – 10 мкг

Витамин Е — 8 мг

Витамин К1 – 20 мкг

Витамин В7 – 15 мкг

Цинк –5 мг

Йод — 75 мкг

Витамин B9 — 300 мкг

Хром –80 мкг

Марганец — 1 мг

Молибден – 75 мкг

Селен — 45 мкг

(Вы можете нажать на ссылку, чтобы получить информацию о товарах!)

Вспомогательные вещества: Деионизированная вода, Глицерин, Апельсиновый ароматизатор, Ксантановая смола, Сорбат калия, Бензоат натрия, Сукралоза.

Рекомендации по применению: БФМГА рекомендуется как дополнительный источник витаминов и минералов.

Инструкция по применению и дозировка: 4-10 лет 5 мл 1 раз в день, детям старше 10 лет и взрослым 10 мл 1 раз в день.
Детям до 4 лет только по рекомендации врача!

Побочные действия: Индивидуальная чувствительность к любому из ингредиентов.

Противопоказания: Чувствительность к любому компоненту продукта.

Особые меры предосторожности: Не превышать рекомендуемую суточную дозу.BMFQA не заменяет нормальное питание.Не может быть использован для лечения заболеваний.Проконсультируйтесь с врачом во время беременности и кормления грудью, во время болезни или употребления наркотиков.

Срок годности: 3 года.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°С, в сухом и недоступном для детей месте.

Форма выпуска: раствор для внутреннего применения по 250 мл, в стеклянном флаконе, в картонной пачке.

Производитель: REFORM PHARMA DRUG CHEMICALS FOOD COSMETICS TRADE INDUSTRY ANONYM COMPANY

Район Шерифали, улица Бейт №: 26/1

Стамбул/Турция

Официальный дистрибьютор: ООО «ИЭТК».

Это не лекарство! Это БФМКА!

Пищевая добавка с биологической активностью не является гормональной!